Perfect System

Předplatné (abonentní cykly, permanentky)

Dovoluje kombinovat jednotlivé akce (představení, zápasy) v rámci předplatného. Je propojen s adresářem a eviduje jak historii nákupů, tak preference předplatitelů. Modul umožňuje vytvářet jak klasické předplatné s pevně daným seznamem akcí, tak tzv. kuponové předplatné, kdy si předplatitel může jednotlivé akce vybírat později podle přesně daných kriterií. V souvislosti s účetnictvím modul respektuje odlišnost trvání sezóny oproti účetnímu období.

Pozn.: verze D určená pro divadla pracuje s pojmy abonmá, abonentky, divadelní sezona, zatímco verze A určená pro arény zná pojmy permanentka, držitelé permanentek, sportovní sezóny

Rezervace

Slouží ke snadnému vytváření rezervací vstupenek. Rezervace lze vytvářet jak v klientské aplikaci RS Colosseum, tak ve webovém rozhraní, tedy přes internet. V seznamu rezervací lze snadno vyhledávat a filtrovat. Každou rezervaci je možné upravit, změnit počet rezervovaných vstupenek, přidat vstupenky na další akci nebo rezervaci stornovat. Ke každé rezervaci jsou evidovány základní kontaktní údaje, obvykle se jedná o jméno, e-mail a telefon. Předností tohoto modulu je omezená časová platnost rezervací, kdy jsou nevyzvednuté rezervace automaticky uvolněny k dalšímu prodeji.

Administrace a nastavení

Tento modul umožňuje kompletní nastavení systému prodeje vstupenek Colosseum. Je členěn podle jednotlivých funkcí, kterých se dané nastavení týká. Zvlášť je tzv. globální nastavení. Základní nastavení systému provede podle Vašich požadavků technik v rámci instalace. Vy si pak můžete jednotlivé volby kdykoli měnit. Globální nastavení může měnit pouze administrátor systému, aby nemohlo dojít ke změně nastavení základních parametrů omylem. Přístup k tomuto modulu je chráněn uživatelskými právy. Změny v nastavení se promítají do činnosti systému okamžitě.

Adresář

Slouží k evidenci klientů. Obsahuje informace o jejich nákupech, rezervacích a objednávkách, lze v něm vyhledávat a filtrovat data dle zadaných kritérií. Adresář umožňuje vytvářet hromadnou obchodní korespondenci, tisknout kontakty na adresní štítky nebo obálky a je provázán s moduly rezervací, objednávek a předplatného.

Statistiky

Obsahuje velké množství různých statistik, které do tohoto modulu byly postupně doplňovány podle potřeb uživatelů Colossea. Každá statistika umožňuje nastavit řadu parametrů, podobně jako u finančních uzávěrek. Do tohoto modulu je možné snadno přidávat nové statistiky, vytvořené „na míru“ přímo pro Vás.

Generátor představení/akcí

Umožňuje rychle a efektivně generovat nové akce. Sál - místo konání se vybírá ze seznamu sálů vytvořených v Editoru sálů, cenová pásma z modulu Ceníky. Je možné vytvořit představení bez rozlišení míst (nečíslované sály). U opakovaných akcí lze akce generovat hromadně.

Přístupy

Do systému mají pouze autorizovaní uživatelé, každý pod svým jménem a unikátním heslem. Přístup k funkcím a datům systému je vázán na uživatelská práva, která přiděluje správce systému.

Ceníky
Definují ceny pro jednotlivá cenová pásma a typ vstupenky (běžná vstupenka, abonentka, permanentka). Ceníky umožňují rychlou přípravu (generování) nových představení/akcí. Počet ceníků v systému není omezen.

Pokladní kniha

Jedná se o klasickou pokladní knihu v elektronické podobě. Evidence počáteční hotovosti, příjmů z prodeje (výsledky finanční uzávěrky) a odvodů tržeb. V každém okamžiku je vidět jaký by měl být zůstatek na pokladně a jaké pohyby mu předcházely.

Pokladna

Intuitivní ovládání pro obsluhu zajistí rychlé odbavení diváka (ve třech krocích). Je možný jak standardní prodej na místě, tak rezervace nebo přijetí objednávky vstupenek (jejich vytištění). Systém podporuje bezhotovostní platby a prodej vstupenek na více akcí najednou (způsobem nákupního košíku). Systém umožňuje zapojit i další prodejní místa prostřednictvím sítě internet.

 

Uzávěrky
Colosseum obsahuje ucelenou sadu finančních uzávěrek. Každá uzávěrka umožňuje nastavit řadu parametrů, např. období, sezonu, nákladové středisko, uživatele, stanice, předprodejní místa atd. Dále je možná celá řada sestav, které liší úrovní podrobností a formou uzávěrky. Vypočítaná uzávěrka se nejprve zobrazí na monitoru a pak je možné ji buď vytisknout, nebo exportovat do různých formátů (CSV, PDF, RTF..).
Kniha faktur
Je určena k evidenci faktur vystavených v modulu Objednávky. Faktury je možné exportovat do účetního systému k dalšímu zpracování. Kniha faktur také umožňuje tzv. párování plateb došlých na účet s vystavenými fakturami. Párování se provádí na základě elektronického výpisu z účtu (pro on-line platby převodem) a elektronického výpisu plateb kartou (pro platby platebními kartami). Samozřejmostí je vyhledávání v seznamu faktur a filtrování podle různých parametrů.

Objednávky

Slouží k nákupu vstupenek přes internet a také k hromadnému nákupu vstupenek přes obchodní oddělení. Hlavní rozdíl proti rezervacím je v tom, že objednávka je vázána na registraci zákazníků v adresáři (poskytuje možnost sběru více údajů – např. adresy) a nemá časové omezení platnosti. Objednávku lze uhradit různými způsoby, např. převodem, platební kartou, on-line platebními systémy a také dobírkou. Vstupenky se pak doručují poštou, osobním vyzvednutím anebo pouhým vytištěním tzv. eVstupenky (eTicket). Zákazník si též může nechat zaslat tzv. SMS vstupenku na svůj mobilní telefon. Ke každé objednávce je možné vystavit fakturu. Ta je pak uložena v Knize faktur, kde je možné provádět další operace jako např. export do účetního systému nebo párování došlých plateb s vystavenými fakturami. V seznamu objednávek lze snadno hledat a filtrovat. Objednávky jsou přímo napojené na Adresář, kde může být ke každému klientovi evidována celá řada údajů.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich řešení nás neváhejte kontaktovat.

 

Perfect System, s.r.o
Adresa: Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
Telefon: (+420) 277 012 600
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.